PC KORTTI KULJETUSKERROKSESSA

Bluetooth yksikkö voidaan yhdistää PC:hen monella tapaa, yksi niistä on sijoittaa yksikkö PC kortille, jolloin vaaditut kommunikaatiot tehdään PC:n ja PC kortin välillä. Muita mahdollisia tapoja ovat USB, RS-232 ja UART. PC kortin rajapintaa ei standardisoida, koska SIG ei halua rajoittaa teknologiaa, sillä PC kortti toteutukset ovat riippuvaisia rajapinnasta. Tarkoituksena on siis vain kuvailla yleinen toimivuus ja vaatimukset.

Toiminta

PC kortin kuljetuskerros osoittaa ja siirtää erilaisia HC (Host Controller) paketteja käyttäen fyysistä väylää. Vastaanottajan on kyettävä erottamaan erilaiset paketit. Pakettityyppejä on ainakin neljä: HCI komennot, HCI tapahtumat, ACL data ja SCO data. Kuljetuskerroksen pitää saada tieto paketin tyypistä suoraan HCI ajurilta tai HC "firmware":lta. Kuitenkaan PC kortin ei tarvitse näkyä hyötydatalle.

Vaatimukset

Tarkoituksena on mahdollistaa HCI viestien lähetys ja vastaanotto PC kortille/kortilta. Rajapintoina ovat pinta HCI ajurille ja pinta fyysiselle väylälle, johon PC kortti on fyysisesti yhteydessä.