YDIN PROTOKOLLAT:

Baseband

Kantataajuus ja yhteydenhallintakerros mahdollistavat fyysisen RF (Radio Frequency l. radio taajuus) yhteyden Bluetooth laitteiden välillä. Tämä kerros käyttää kysely ja sivutus (inquiry and paging) menetelmiä synkronoidakseen yhteyden hyppytaajuuden ja kellon eri Bluetooth laitteiden välillä. Se määrittelee myös erilaiset yhteystyypit (SCO ja ACL) sekä niiden sisältämät pakettityypit. Kaikkiin audio ja data paketteihin voidaan lisätä eri tasoisia FEC tai CRC[4] virheenkorjauksia ja ne voidaan salata.

Audio

Audio data SCO paketeissa reititetään suoraan, eikä se mene L2CAP kerroksen kautta. Se on tehty hyvin yksinkertaiseksi ja äänen lähetys voidaan tehdä vain avaamalla audioyhteys.

Yhteydenhallinta protokolla (LMP)

Yhteydenhallintaprotokolla on vastuussa yhteyden muodostamisesta Bluetooth laitteiden välille. Se sisältää tunnistuksen ja salauksen sekä kontrolloi pakettien kokoa. Lisäksi se hallitsee tehoja, toimintajaksoja ja yhteyden tilaa.

Looginen yhteydenhallinta ja sovellutus protokolla (L2CAP)

L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) sovittaa ylemmän kerroksen protokollat kantataajuudelle. Sen voidaan ajatella toimivan rinnakkain LMP:n kanssa erona se, että L2CAP varustaa palveluja ylemmälle kerrokselle, kun taas hyötydataa ei koskaan lähetetä LMP viesteissä. Se toimii HCI:n (laiteriippumattoman rajapinnan) päällä.
Se hankkii yhteydellisiä ja yhteydettömiä palveluja ylemmille protokollille kanavointi (multiplexing) mahdollisuudella, segmentaatiolla ja uudelleenkoonti operaatioilla sekä ryhmän abstraktioinnilla. Se sallii ylempien protokollien ja sovellusten lähettää enintään 64 kb paketteja ja on määritelty vain ACL yhteyksille.

Palvelujenlöytö protokolla (SDP)

SDP:n (Service Discovery Protocol) palvelujen löytäminen on kriittinen osa Bluetoothin runkoa. Nämä palvelut luovat perustan kaikille käyttötavoille. SDP:n avulla laitteiden tiedot, palvelut ja palveluiden luonteet voidaan kysellä, jonka jälkeen yhteys voidaan muodostaa.

Kaapelit korvaavat protokollat

RFCOMM

RFCOMM on sarjalinjan emulointi protokolla ja perustuu ETSI [5] 07.10 määrittelyyn. Se emuloi RS-232[6] kontrolli ja data signaaleja bluetoothin kantataajuudelle ja luo siirtomahdollisuuden ylemmille palveluille, jotka käyttävät sarjaporttia yhteysvälineenä.

Puhelimen protokollat

Puhelun hallinta -binäärinen

TCS BIN (tai TCS Binary) on bittipohjainen protokolla, joka määrittelee puhelunhallinta signaalit puhe- ja datasoittojen muodostamiseksi. Lisäksi se määrittelee liikkuvuudenhallintaprosessit Bluetooth TCS laitteiden käsittelyyn. Se perustuu ITU-T:n[7] suositukseen Q.931.

Puhelun hallinta -AT komennot

AT-komennot ovat sarjoja, joiden avulla kännykkää ja/tai modeemia voidaan hallita usean käyttäjän tilassa. Ne perustuvat ITU-T:n suositukseen V.250 ja ETSI:n suositukseen 300 916 (GSM 07.07).

Adoptoidut protokollat

PPP

Bluetoothissa PPP on suunniteltu toimimaan RFCOMM:ssa viimeistelläkseen point-to-point (laitteelta laitteelle) yhteyden. PPP on IETF:n Point-to-Point Protocol.

TCP/UDP/IP

Nämä protokollat on standardoinut IETF (Internet Engineering Task Force) ja niitä käytetään internetyhteyksiin. Niiden käyttö Bluetoothissa on systeemiriippuvaista. Niiden avulla Bluetooth laite voi olla yhteydessä laitteeseen, joka on yhteydessä internetiin. Bluetooth laitetta voidaan silloin käyttää siltana internetiin.

OBEX Protokolla

IrOBEX (lyhennettynä OBEX) on IrDA:n yhteysjakso protokolla objektien vaihtoon yksinkertaisella ja spontaanilla tavalla. Se määrittelee saman perustoiminnallisuuden kuin HTTP, mutta kevyemmällä tyylillä. Se käyttää asiakas palvelinmallia ja on riippumaton yhteysmekanismista.

Sisällön muoto

VCard ja vCalendar määrittelevät muodon elektroniselle käyntikorttien sisääntulolle ja persoonallisten kalentereiden ajoitustiedoille. Ne eivät määrittele yhteysmekanismia ja ovat IETF:n kehittämiä. Lisäksi on IrMC:n määrittelemät vMessage ja vNote viestien ja kirjelappujen vaihtoon.

WAP

Piilotettuja tietokonemalleja voidaan toteuttaa käyttämällä WAP ominaisuuksia. WAP foorumi[8] rakentaa langatonta määrittelyä, joka toimii laaja-alaisilla verkkoteknologioilla. Päämääränä on tuoda internetin sisältö ja puhelinpalvelut langattomiin päätteisiin. WAP:in valinnan ideana oli sille kehitettyjen sovellusten uudelleen käyttö. Sovellusten rakentaminen, jotka välittävät WAP palvelimen ja PC:n välillä, tekee mahdolliseksi toteuttaa erilaisia piilotettuja tietokoneominaisuuksia. Tuettuja muotoja WAP:lle Bluetoothissa ovat WML, WMLScript, WTA event, WBMP ja vCard/vCal, jotka ovat kaikki osa WAE:a.