YHTEYDEN HALLINTA

Yhteydenhallintaohjelmisto (LM l. Link Manager) huolehtii yhteyden muodostamisesta, oikeuksien tarkistamisesta, yhteyden kokoonpanosta ja muista protokollista. Se löytää muut ja kommunikoi niiden kanssa yhteydenhallintaprotokollalla (LMP l. Link Manager Protocol). Suorittaakseen tehtävänsä se käyttää yhteyden hallinnan (LC l. Link Controller) palveluja.

Palvelut:
» Datan lähetys ja vastaanotto
» Nimipyyntö, nimi tai ID voi olla 16 merkkiä pitkä
» Yhteyden osoitteistus
» Yhteyden muodostus
» Oikeuksien tarkistus
» Yhteyden tyypin tunnistus ja muodostus
» Päättää kehystyypin
» Laittaa laitteen sniff, hold tai park tilaan